Zákoník Dojo

1) Vědět, že nejdůležitější je trpělivost.
2) Vědět, že cesta člověka pochází ze spravedlnosti.
3) Vzdáti se hrabivosti, lhostejnosti a tvrdohlavosti.
4) Chápat smutek a trápení jako přirozené a hledat neochvějné srdce.
5) Nezbloudit z cesty oddanosti a bratrské lásky a pronikat stále hlouběji do srdce Budo.

 

 

Pravidla účasti v Bujinkanu

Bujinkan bude otevřen všem, kteří souhlasí a dodržují pravidla Bujinkan Dojo. Těm, kteří tak nečiní, bude znemožněno členství. Zejména,

1) Účast bude povolena pouze těm, kteří četli a souhlasí s těmito pravidly.

2) Účast bude povolena pouze těm, kteří vládnou opravdovou trpělivostí, sebeovládáním a oddaností.

3) Bude vyžadováno lékařské vyšetření. Nutnost takového vyšetření se týká jedinců, kteří by mohli představovat nebezpečí ostatním, například, infekčními nákazami nebo nemocemi, klinicky abnormální osobností nebo nedostatkem sebeovládání.

4) Jednotlivci se záznamem v trestním rejstříku budou odmítnuti. Výtržníci, kteří páchají trestné činy a jednotlivci, žijící v Japonsku, kteří porušují domácí právo budou odmítnuti.

5) Ti, kteří porušují pravidla Bujinkanu jako praktici nebo členové společnosti pácháním hanebných nebo trestuhodných činů budou vyloučeni. Doposud byl Bujinkan otevřen velkému počtu lidí přicházejících do Japonska. Mezi nimi byli bohužel i lidé páchající násilné činy pod vlivem alkoholu, duševně nemocní a výtržníci, kteří mysleli pouze na sebe a neviděli jak jejich jednání může nepříznivě ovlivnit druhé. Svým jednáním tito lidé znehodnocovali tradiční čestné srdce Bujinkanu. Od tohoto dne budou všichni tací vyloučeni.

6) Ohledně úrazů způsobených během výcviku (uvnitř i mimo Dojo) by nikdo neměl působit Bujinkanu potíže. Toto je velmi důležitý bod. Ti, kteří nechtějí přijmout osobní zodpovědnost za úrazy způsobené během tréninku Bujinkanu nebudou přijati. Ještě jednou pro srozumitelnost, Bujinkan nebude zodpovědný za jakékoliv úrazy způsobené v průběhu tréninku bez ohledu na místo.

7) Všichni vstupující do Bujinkanu si musí opatřit roční členskou kartu. Tato karta nejenom představuje čest členů Bujinkanu, označuje také, že jste součástí širšího celku, jehož členové se setkávají s bojovnými srdci, aby se zdokonalili prostřednictvím výcviku a přátelství. Symbolizuje slávu ctnosti bojovníka a ztělesňuje oddanost a bratrskou lásku.

8) Tradice Bujinkanu uznává přírodu a všeobecnost veškerého lidského života a uvědomuje si to, co plyne mezi těmito dvěma součástmi. "Tajnou zásadou Taijutsu je znát základy míru. Poznávat je cesta k neochvějnému srdci (fudoshin)."

 

9) Počáteční výcvik začíná s Taijutsu